intrastat

Intrastat zánik povinnosti

Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote, ktorá neprekročila prah oslobodenia, nepredkladá hlásenie v nasledovnom roku ŠÚ SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v systéme INTRASTAT-SK.

Robí tak až v marci daného roka, keď má k dispozícii kompletné údaje (z INTRASTAT-SK hlásení a z daňových priznaní k DPH) za predchádzajúci rok.

Zrušenie spravodajskej povinnosti vykoná až s účinnosťou od 1. marca daného roka. Ak spravodajská jednotka na konci roka zistí, že v predchádzajúcom roku neprekročila prah oslobodenia na danom toku, môže požiadať ŠÚ SR o zrušenie spravodajskej povinnosti od 1. januára.  

©Zdroj:Štatistický úrad SR