intrastat

Ak je odoslaný tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je dodaním tovaru z tuzemska do iného  členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona.

Pre ostatné obchodné operácie, ktoré nie sú dodaním z tuzemska do iného členského štátu, je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky odoslaný.
________________________________________________________________________________________________

Ak je prijatý tovar predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného  členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona.

Pre ostatné obchodné operácie, ktoré nie sú nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý.