spracovanie-hlasenia

Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality poskytovaných služieb


kontaktné údaje - EVONA

kontaktné údaje – EVONA

Eva Gregorová – EVONA
IČO: register
DIČ: 10 247 00 644

email: evonacd (@) evonacd.sk
info linka: +421 905 714 914

v oblasti colných služieb pôsobíme od roku
1997

prah oslobodenia - 2024

prah oslobodenia – 2024

pre dovoz ………….…. 1 000 000 EUR
pre vývoz ……………… 1 000 000 EUR
____________________________________
Spravodajská povinnosť môže vzniknúť aj počas roka 2024 a to na základe kumulatívnej hodnoty tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ
od začiatku 1.1.2024

termín podania - intrastat-sk

termín podania – intrastat-sk

Hlásenie je potrebné predložiť
do 15. kalendárneho dňa
po skončení sledovaného obdobia v elektronickej forme prostredníctvom portálu finančnej správy
vznik povinnosti - intrastat-sk

vznik povinnosti – intrastat-sk

Od 01. 01. 2024 si spravodajská jednotka musí v každom mesiaci sledovať kumulatívnu hodnotu dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ od začiatku roka 2024
zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz tovaru.

V prípade dosiahnutia hodnoty
vyššej
ako prah oslobodenia, vzniká spravodajská povinnosť na danom toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty

sankcia-intrastat-sk

sankcia – intrastat-sk

Pre nesplnenie si spravodajskej povinnosti podávať hlásenie INTRASTAT je možné uložiť pokutu
až do výšky 3.320 EUR

Zaplatenie pokuty vás nezbavuje povinnosti podávať hlásenia INTRASTAT
rôzne-intrastat

rôzne

prístup do zabezpečeného prostredia
G-CLOUD

User Name:
Password: