intrastat

Zmena výpočtu spravodajskej povinnosti od 1.1.2023.

Referenčné obdobie pre výpočet spravodajskej povinnosti pre rok 2023 je 01.10.2021 – 30.09.2022
(berie sa do úvahy hodnota tovaru dovezeného a / alebo vyvezeného v rámci EÚ)

 

Spravodajská povinnosť môže vzniknúť aj počas roka 2023, a to na základe kumulatívnej hodnoty tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ od začiatku roka 2023

 

Prah oslobodenia pre rok 2023 :

pre dovoz.. ..............1 000 000 EUR
pre vývoz.................1 000 000 EUR

____________________________

Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva vrámci EÚ, budú zachované prahy oslobodenia nasledovne:

pre dovoz.. ..............200 000  EUR
pre vývoz.................400 000  EUR

 

©Zdroj:ŠÚ SR