intrastat

Vznik povinnosti:

Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2023 sa berie do úvahy hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za obdobie 01. 10. 2021 až 30. 09. 2022.

Ak subjekt nedoviezol alebo nevyviezol v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prahy oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka prekročil stanovené prahy pre rok 2023, predkladá hlásenia INTRASTAT-SK od mesiaca, v ktorom prekročil tieto hodnoty, vrátane daného mesiaca.

Ak spravodajská jednotka za obdobie 1. október 2021 až 30. september 2022 doviezla alebo vyviezla v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prahy oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať hlásenia INTRASTAT-SK aj v roku 2023, hneď za január 2023.

Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty tovaru dovezeného a vyvezeného v rámci EÚ za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania na základe zmluvy, vrátenia tovaru atď.

 

Všetky informácie nájdete na stránke www. statistics.sk