intrastat

spracovanie hlásenia - intrastat.sk

Ponúkame naše skúsenosti, ktoré  sú zárukou kvalitných služieb. V prípade, že ste obdržali upomienku pre nesplnenie si povinnosti ohľadne hlásenia INTRASTAT - alebo ste dostali informáciu od ŠÚ SR, že Vám vzniká povinnosť podávať hlásenie INTRASTAT tak neváhajte a zavolajte nám na mobil 0905 714 914  alebo napíšte na email: evonacd (zavinac) evonacd.sk 
Potrebujete poradiť  alebo informácie ohľadne hlásenia INTRASTAT.  Neodkladajte to, zavolajte a problém vyriešime čo najskôr.
•  nájdeme riešenie pre vaše vedenie agendy ohľadne hlásenia INTRASTAT
•  poskytneme vám informáciu či ste povinný podávať hlásenie INTRASTAT
•  poskytovať komplexné poradenstvo počas celej doby našej spolupráce
•  archivácia hlásení je samozrejmosť
•  dohodneme aj iné individuálne činnosti našej spolupráce ohľadne spracovania hlásenia INTRASTAT
•  sme otvorený všetkým dohodám, tak aby ste nemali žiadne starosti s hlásením INTRASTAT
•  vaša dôvera, voči nám je to čo nás zaväzuje
________________________________________________________________________________________________
 
POZOR na sankciu !!
Za nesplnenie si spravodajskej povinnosti podávať hlásenia INTRASTAT je možné uložiť pokutu až do výšky  3.320.- €
Podľa § 32 Zákona 540/2001 Z.z o štátnej štatistike je možné uložiť takúto pokutu a zároveň vás zaplatenie pokuty nezbavuje povinnosti podávať hlásenia INTRASTAT.
________________________________________________________________________________________________

v oblasti colných služieb sme od roku 1997

• spoločnosť Eva Gregorová - EVONA začala pôsobiť od roku 1997 v Bratislave, kde sa nachádza aj sídlo
• vďaka kvalitnému a odbornému týmu zamestnancov, sa spoločnosť rozrástla
• svojimi službami v oblasti INTRASTAT pokrývame celú škálu daných služieb v SR aj pre zákazníkov v ČR
• na požiadavky svojich klientov dokážeme reagovať veľmi rýchlo a to predovšetkým vďaka kvalitným službám
• máme odborné a dlhoročné skúsenosti v oblasti vystavovania štatistických hlásení INTRASTAT.