intrastat

Zmena výpočtu spravodajskej povinnosti od 1.1.2021

 

1. Dopĺňa sa „nová“ podmienka 2.000.000 EUR, ktorá platí pre PRIJATIE tovaru Únie
2. Dopĺňa sa „nová“ podmienka 2.000.000 EUR, ktorá platí pre ODOSLANIE tovaru Únie
3. Mení sa metodika výpočtu spravodajskej povinnosti. Budú sa brať do úvahy údaje od októbra 2019 do septembra 2020 vrátane. (Nie ako bolo doteraz, od januára daného roka.)


Prah oslobodenia pre rok 2021

pre prijatie ...............200 000 EUR 
pre odoslanie...........400 000 EUR


Určenie spravodajskej povinnosti:

1.
Ak spravodajská jednotka (SJ) sumárne od októbra 2019 do septembra 2020 neprekročila stanovený prah oslobodenia (prijatie 200.000 eur, odoslanie 400.000 eur), nebude mať povinnosť od 01/2021 vykazovať hlásenia pre systém INTRASTAT-SK na tom toku, kde neprekročí prah oslobodenia.
Následne od 1.1.2021 musí SJ sledovať kumulatívnu hodnotu za jednotlivé mesiace, zvlášť pre príjem tovaru Únie a zvlášť pre odoslanie tovaru Únie. V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako 2.000.000 eur, vzniká spravodajská povinnosť na danom toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.


Príklad:
SJ doviezla tovar v období od 10/2019-09/2020 v hodnote 185 000 eur. V tomto období neprekročila stanovené prahy oslobodenia - nevzniká jej spravodajská povinnosť.
Následne v 03/2021 priviezla tovar Únie za 500.000 eur a v 04/2021 priviezla tovar Únie za 1.600.000 eur. V 04/2021 je kumulatívna suma (od začiatku roka) na PRIJATÍ 2.100.000 eur a to znamená, že od 04/2021 vzniká SJ spravodajská povinnosť na PRIJATÍ.
V prípade, že by tá istá SJ aj vyvážala tovar Únie. Za 03/2021 by odoslala tovar za 1.500.000 eur a za 06/2021 by odoslala tovar za 700.000 eur . V 06/2021 je kumulatívna suma na odoslaní 2.200.000 eur a to znamená, že od 06/2021 vzniká firme spravodajská povinnosť aj na ODOSLANÍ.
________________________________________________________________________________

2.
Ak spravodajská jednotka (SJ) sumárne od októbra 2019 do septembra 2020 prekročila stanovené prahy oslobodenia, ostáva jej spravodajská povinnosť aj v roku 2021.
________________________________________________________________________________

3.
Ak SJ sumárne od októbra 2020 do septembra 2021 prekročí prah oslobodenia, ale neprekročí hodnotu 2 000 000 eur, vznikne jej spravodajská povinnosť od januára 2022. Spravodajská povinnosť sa určí na základe súhrnnej hodnoty obchodu za október 2020 až september 2021.
________________________________________________________________________________

4.
Ak subjekt, ktorý nie je spravodajskou jednotkou a od začiatku roka 2021 prijme alebo odošle tovar Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako 2 000 000 eur, vznikne mu na danom 
toku spravodajská povinnosť od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.

 
©Zdroj:Štatistický úrad SR