intrastat

Vznik povinnosti:

Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2022 sa berie do úvahy hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za obdobie 01. 10. 202030. 09. 2021.

Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty tovaru dovezeného a vyvezeného v rámci EÚ za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania na základe zmluvy, vrátenia tovaru atď.

Spravodajská povinnosť môže vzniknúť subjektu, ktorý nebol spravodajskou jednotkou, aj počas roka 2022,  a to na základe kumulatívnej hodnoty tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ od začiatku roka 2022.

 

Určenie spravodajskej povinnosti:

Ak spravodajská jednotka sumárne od októbra 2020 do septembra 2021 prekročila stanovené prahy oslobodenia, ostáva jej spravodajská povinnosť aj v roku 2022.

Ak spravodajská jednotka sumárne od októbra 2020 do septembra 2021 neprekročila stanovený prah oslobodenia, nebude mať spravodajskú povinnosť od 01/2022, teda nebude vykazovať hlásenia INTRASTAT-SK na tom toku, kde neprekročí prah oslobodenia.

Následne od 01. 01. 2022 si spravodajská jednotka musí v každom mesiaci sledovať kumulatívnu hodnotu dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ od začiatku roka 2022, zvlášť pre dovoz a zvlášť pre vývoz tovaru.

V prípade dosiahnutia hodnoty vyššej ako prah oslobodenia, vzniká spravodajská povinnosť na danom toku od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.

Ak subjekt, ktorý nie je spravodajskou jednotkou a od začiatku roka 2022 dovezie alebo vyvezie tovar v rámci EÚ v  súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, vznikne mu na danom toku spravodajská povinnosť od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.

Objem obchodu sa počíta osobitne pre každý tok, a to kumulatívne od začiatku roka 2022.

 

 

Všetky informácie nájdete na stránke www. statistics.sk