intrastat

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) sa k 31.1.2020 rozhodlo vystúpiť z EÚ prijatím dohody o vystúpení.

Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou.

BREXITom s dohodou sa pre spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK, v ktorom vykazujú prijatia a odoslania z a do EÚ počas prechodného obdobia, t. j. od 1.2.2020 do 31.12.2020, nič nemení:

Budú platiť rovnaké pravidlá, ako keby bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ.


Spravodajské jednotky budú vykazovať prijatia a odoslania tovaru z a do Spojeného kráľovstva na INTRASTAT-SK hláseniach.
Spracovanie štatistiky zahraničného obchodu vrátane odhadov a imputácií bude realizované štandardnými postupmi.
Ukončenie prechodného obdobia bude mať vplyv na niektoré štatistické procesy, vrátane výpočtu spravodajskej povinnosti na rok 2021.

© zdroj ŠÚ SR