intrastat

Spravodajská jednotka pre systém INTRASTAT-SK na dotazníku uvádza identifikačné údaje vedené v príslušných registroch.

Zároveň uvádza kontaktné údaje, t.j. adresu pracoviska a meno osoby zodpovednej za zostavovanie INTRASTAT-SK hlásení, jej telefónne, faxové číslo a e-mailovú adresu.

Na uvedenú adresu jej budú zasielané všetky písomné materiály a tieto informácie umožnia priamu komunikáciu.
 
Dotazník uložený vo formáte ("PDF")   Registračný dotazník

©Zdroj:Štatistický úrad SR