intrastat

Pokiaľ je spravodajská jednotka povinná poskytovať informácie o prijatiach, ale v sledovanom období neuskutočnila žiadnu transakciu, predloží nulové hlásenie.

Za nulové hlásenie sa považuje formulár  Intrastat 1-12  vyplnený:

v odseku 1 Spravodajská jednotka
v odseku 3 Obdobie
v odseku 4 Formuláre sa v prvom aj v druhom pododseku uvedie „1“,
v odseku 5 Celkový počet položiek sa uvedie „0“.
 
Ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu, aby predložila hlásenie, vyplní sa aj
odsek 2 Zástupca.
odseky 21 a 22 sa vyplnia štandardným spôsobom.
Ostatné odseky sa nevypĺňajú.
________________________________________________________________________________________________
 

Pokiaľ je spravodajská jednotka povinná poskytovať informácie o odoslaniach, ale v sledovanom období neuskutočnila žiadnu transakciu, predloží nulové hlásenie.

Za nulové hlásenie sa považuje formulár  Intrastat 2-12 vyplnený:

v odseku 1 Spravodajská jednotka
a v odseku 3 Obdobie
v odseku 4 Formuláre sa v prvom aj v druhom pododseku  uvedie „1“
v odseku 5 Celkový počet položiek sa uvedie „0“.
 
Ak spravodajská jednotka poverila tretiu stranu, aby predložila hlásenie, vyplní sa aj
odsek 2 Zástupca.
odseky 21 a 22 sa vyplnia štandardným spôsobom.
Ostatné odseky sa nevypĺňajú.