intrastat

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár uložený vo formáte ("PDF")   Formulár ZO 1-12

©Zdroj:Štatistický úrad SR