intrastat

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár uložený vo formáte ("PDF")     Formulár ZO 2-12

©Zdroj:Štatistický úrad SR